Over Carine


Carine Duchamp is geboren te Lommel als jongste in een gezin van 3 kinderen. Van kleins af aan heeft het tekenen en schilderen in Carine gezeten. Het is als het ware een microbe die haar te pakken heeft. Door haar drukke kapperszaak in Kapellen jaren geleden en de zorg voor haar zoon die toen klein was, heeft deze microbe zich jaren redelijk stil gehouden. Het is pas vanaf 1993, toen ze niet meer zelfstandig was en in Westmalle is komen wonen, dat Carine opnieuw wat meer tijd kreeg om haar geliefkoosde hobby te beoefenen.

Academie heeft ze nooit gevolgd. In 2004 heeft ze enkele cursussen gevolgd bij Ruud De Rooy van kunstatelier 'T Sant in Turnhout. Zijn crede is om vanuit de praktijk te leren met diverse vormen en technieken onder de knie te krijgen.

Eigen inspiratie, daar is het om te doen. En dat Carine inspiratie heeft, dat is wel duidelijk als je haar werken bekijkt! Zij is niet vast te pinnen op één stijl of blijft niet hangen bij één techniek of gebruik van één soort materiaal. Dat kunnen degenen die via kunstkring 't Ven met haar werk kennismaakten zeker beamen. Het was toen voor de eerste keer dat Carine tentoonstelde en dat zal zeker niet de laatste keer geweest zijn.

Er zit nog heel wat potentieel in haar dat u en ik in de loop van de volgende jaren zeker zullen mogen ontdekken.